ماجراهای المپیک با تاخیر یک ساله؛ طراحی مسجد سیار و اتوبوس‌های خودران

ژاپن به دلیل ورود گردشگران مسلمان از کشورهای مختلف اسلامی، نمازخانه‌های سیار و متحرک برای حضور در سطح شهر، توسعه فروشگاه ها، رستوران های حلال و … را پیش بینی کرده بود که البته برخی مانند رستوران ها و فروشگاه ها حتی پس از المپیک هم بسیار به کار می‌آید.