رهاورد سرزمین چهارفصل در کرونا

سازمان‌دهی و گذر از پیچ‌وخم‌های کرونا در روزگاری که کشورها و شهرهای مختلف در تاریخ حیاتشان کمتر تجربه کرده بودند، آزمونی بود که سرزمین چهارفصل ایران، محنتش را به رحمتی پایدار تبدیل و همچون جوانه‌ای روییده از دل خاک پس از زمستانی سخت به روزگار شکوفایی خود نزدیک شد.

سرای عامری‌ها جز برترین هتل‌های خاورمیانه

رئیس اداره‌ی میراث فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی کاشان خبر داد که پایگاه جهانی تریپ ادوایزر، بار دیگر اقامتگاه سنتی سرای عامری‌ها را به عنوان یکی از ۲۵ هتل برتر خاورمیانه در سال ۲۰۲۱ معرفی کرده است.