نقش بازاریابی ‌و تبلیغات در توسعه گردشگری سلامت در ایران

بی‌شک پیوند دو مقوله علمی بازاریابی ‌و تبلیغات و گردشگری سلامت نقش مهمی در توسعه کیفی گردشگری سلامت در ایران به‌عنوان یکی از جدیدترین گونه‌های گردشگری ایفا خواهد کرد.

کهنوج، سرزمین نخلستان‌های تاج‌وار

در حوالی باغ‌های مرکبات و در ارتفاعات کم‌نظیر کویر‌گونه آن‌سو که نخل‌ها شاخه‌های خود را همچون تاجی گران‌بها بر عرصه زمین گسترانیده‌اند مردمانی زیست می‌کنند که عالم وجودی‌شان و هستی‌شان در نام کهنوج خلاصه شده است.