کیش و قشم ارمنستان را دور می‌زنند؟

ازدحام سفر از ایران برای تزریق واکسن در ارمنستان، پرونده جایگزینی مناطق آزاد ایران از جمله کیش و قشم را به عنوان مقصد گردشگری واکسن در ایران باز کرد. اما آیا این جزایر بضاعت و زیرساخت پذیرش مسافران ویژه واکسن را دارند؟ آیا اضافه کردن واکسن کرونا به بسته سفر، مسافرت در داخل ایران را گران‌تر نمی‌کند؟

دولت از ظرفیت بخش خصوصی در توسعه «گردشگری سلامت» استفاده کند

نایب رییس فراکسیون گردشگری مجلس شورای اسلامی گفت: دولت باید کمک کند بخش خصوصی در حوزه «سلامت» و «گردشگری سلامت» به جایگاه واقعی خود برسد و ضمن حمایت و پشتیبانی از این ظرفیت استفاده کند.

نقش بازاریابی ‌و تبلیغات در توسعه گردشگری سلامت در ایران

بی‌شک پیوند دو مقوله علمی بازاریابی ‌و تبلیغات و گردشگری سلامت نقش مهمی در توسعه کیفی گردشگری سلامت در ایران به‌عنوان یکی از جدیدترین گونه‌های گردشگری ایفا خواهد کرد.

گردشگری واکسن به سبد ⁧‫گردشگری سلامت‬⁩ اضافه می‌شود

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: این ظرفیت وجود دارد که پس از واکسینه شدن همه مردم و با تولید واکسن داخلی کرونا، «گردشگری واکسن» به سبد «⁧‫گردشگری سلامت»‬⁩ اضافه و منجر به رونق گردشگری در کشور شود.