کپور کله (دستور پخت + نکته های مربوط )
گردشگری خوراک

کپور کله (دستور پخت + نکته های مربوط )

کپور کله از غذاهای بومی و محلی استان گلستان  و مخصوصاً شهرستان کردکوی بوده و از محبوبترین غذا ها بشمار میآید و سرشار از مواد معدنی ،ویتامین ها و پروتئین است و معمولاً در وعده های نهار یا شام از آن استفاده میگردد

تاریخ انتشار :۱۵ فروردین ۱۳۹۹
والک پلو  (دستور پخت + نکته های مربوط )
گردشگری خوراک

والک پلو  (دستور پخت + نکته های مربوط )

والک پلواز غذاهای سنتی و محلی استان البرز بوده و از محبوبترین غذا ها بشمار آمده و سرشار از مواد معدنی ، ویتامین ها و پروتئین است و معمولاً در وعده های نهار و یا شام مورد استفاده قرار میگیرد

تاریخ انتشار :۱۵ فروردین ۱۳۹۹
گردشگری خوراک

شلیکه (دستور پخت + نکته های مربوط )

شلیکه ازپیش غذاهای بومی ومحلی استان ایلام بوده و از محبوبترین میان وعده وپیش غذا ها به حساب میآید و سرشار از مواد معدنی و کانی است و عمدتاً بهمراه غذا سرو ومعمولاً در فصل بهار طبخ میگردد

تاریخ انتشار :۱۵ فروردین ۱۳۹۹
شامی کباب  (دستور پخت + نکته های مربوط )
گردشگری خوراک

شامی کباب  (دستور پخت + نکته های مربوط )

شامی کباب از پیش غذا و میان وعده های سنتی استان لرستان بوده و رایج ترین نوع پیش غذا نیز بشمار میآید و سرشار از مواد معدنی و ویتامین است  

تاریخ انتشار :۱۵ فروردین ۱۳۹۹
ساج کباب (دستور پخت + نکته های مربوط )
گردشگری خوراک

ساج کباب (دستور پخت + نکته های مربوط )

ساج کباب ( ساج قورما ) از غذاهای بومی و محلی استان آذربایجان غربی بوده و از معروفترین غذا های آن منطقه بشمار میآید و سرشار از مواد معدنی، ویتامین و پروتئین است و عمدتاٌ در وعده های نهار یا شام سرو میگردد

تاریخ انتشار :۱۵ فروردین ۱۳۹۹
آش قنبید  (دستور پخت + نکته های مربوط )
گردشگری خوراک

آش قنبید  (دستور پخت + نکته های مربوط )

آش قنبید از آش های معروف و سنتی استان قم بوده و مشتاقان زیادی دارد ، ضمناً سرشار از مواد معدنی ، ویتامین ها و پروتئین است و معمولاً برای میان وعده ویا وعده های غذایی آنرا تهیه مینمایند 

تاریخ انتشار :۱۵ فروردین ۱۳۹۹
قیمه نثار (دستور پخت + نکته های مربوط )
گردشگری خوراک

قیمه نثار (دستور پخت + نکته های مربوط )

قیمه نثار از غذاهای بومی و محلی و سنتی  استان قزوین بوده و از محبوبترین غذا ها بشمار میآید و سرشار از مواد معدنی ، ویتامین ها و پروتئیناست و معمولاً در وعده نهار یا شام سرو میگردد

تاریخ انتشار :۱۵ فروردین ۱۳۹۹
دنده کباب (دستور پخت + نکته های مربوط )
گردشگری خوراک

دنده کباب (دستور پخت + نکته های مربوط )

دنده کباب از غذاهای سنتی و محلی استان کرمانشاه بوده و طرفداران بسیاری در سایر نقاط ایران داشته و سرشار از مواد پروتئینی و ویتامین است عمدتاٌ در وعده نهار یا شام سرو میگردد ، ضمناً جهت ثبت جهانی نیز اقداماتی از سوی مقامات ذیربط انجام شده است

تاریخ انتشار :۱۵ فروردین ۱۳۹۹
کباب بختیاری  (دستور پخت + نکته های مربوط )
گردشگری خوراک

کباب بختیاری  (دستور پخت + نکته های مربوط )

کباب بختیاری از غذاهای بومی و محلی استان چهار محال بختیاری بوده و از محبوبترین غذا ها در سراسر ایران بشمار میآید و سرشار از مواد معدنی ، ویتامین ها و پروتئین است و معمولاً در وعده های نهار و یا شام از آن استفاده میشود.

تاریخ انتشار :۱۵ فروردین ۱۳۹۹
کمه جوش (دستور پخت + نکته های مربوط )
گردشگری خوراک

کمه جوش (دستور پخت + نکته های مربوط )

کمه جوش از غذاهای بومی و سنتی استان سمنان بوده و به نامهای کشک کله جوش ، اشکنه کله جوش و کله جوش نیزاز معروف است این غذا سرشار از مواد معدنی وویتامین بوده وبطور معمول در وعده های نهار و یا شام و افطاری سرو میگردد  

تاریخ انتشار :۱۵ فروردین ۱۳۹۹