۳۰ ساعت سرگردانی مسافران ایرانی در فرودگاه روسیه

رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران از سرگردانی حدود ٣٧ مسافر ایرانی در فرودگاهی در روسیه خبر داد و گفت: این مسافران با ادعای جعلی بودن مجوز ورود به خاک روسیه، بیش از ٣٠ ساعت است در فرودگاه سرگردان شده‌اند و اجازه خروج ندارند.

سامانه جامع میراث فرهنگی، زمان پاسخ استعلام‌ها را کاهش می‌دهد

مدیرکل حفظ و احیاء بناها، محوطه‌ها و بافت‌های تاریخی کشور راه‌اندازی «سامانه جامع میراث فرهنگی» را گام مهم و ارزشمندی در توسعه دولت الکترونیک دانست و گفت: این سامانه سرعت فرایند تصمیم‌گیری‌ها را افزایش و زمان پاسخ به استعلام‌ها از وزارت میراث فرهنگی را کاهش می‌دهد.