تمامی پروازهای مسافری را لغو می‌کنیم!
ایرلاین‌های آمریکایی:

تمامی پروازهای مسافری را لغو می‌کنیم!

به نظر می‌رسد که ایرلاین‌های آمریکایی قصد دارند تمامی پروازهای مسافری خود را تحت تاثیر شیوع گسترده ویروس کرونا و افت شدید تقاضا برای سفرهای هوایی لغو کنند.

تاریخ انتشار :۳ آبان ۱۳۹۹