سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹ - ۱۵:۴۳

شکاف پاندامی کووید۱۹ در صنعت هوانوردی

شرکت EasyJet از زیان ۱.۲۷ میلیارد یورویی (بدون احتساب مالیات) در سال ۲۰۲۰ به عنوان شکاف پاندامی کووید۱۹ در صنعت هوانوردی خبر داد. این عدد در مقایسه با سود ۴۳۰ میلیارد یورویی سال گذشته اولین سال تمام ضرر تاریخ ۲۵ ساله حمل و نقل ارزان را ارائه میکند. مجموع درآمد ۱۲ ماه با ۵۵% افت از ۶.۴ میلیارد یورو به ۳ میلیارد یویو کاهش یافته.

به نقل ازBreaking travel news

شرکت Easy Jet از اولین زیان سالانه خود خبر داد

Easy jet مشاهده کرد شمار مسافران نصف شده و به عدد ۴۸.۱ میلیون نفر در سال جاری تا پایان ماه دسامبر رسیده. این ظرفیت امسال ۴۷% کاهش یافته.

 Johan Lundgre مدیر اجرایی این شرکت در این رابطه اظهار داشت “من به شدت افتخار میکنم به عملکرد تیم easy jet در رویارویی با چالش¬های ۲۰۲۰.  با قدرت و قاطعیت زیان¬ها را به حداقل رساندیم و سوخت پول را کاهش دادیم و بزرگترین برنامه بازسازی تاریخ خود را آغاز کردیم این همه در حالی است که تا امروز بیش از ۱.۳ میلیارد یورو نقدینگی را افزایش دادیم.”

وی اضافه کرد : easy jet نه تنها در برابر اثرات این پندامی مقاومت کرده بلکه اکنون دارای زیربنای بینظیریست که بر اساس آن با قدرت از این بحران عبورکند. شبکه حمل و تقل بی¬همتا و برند مورد اعتماد ما خواهد دید که مشتریان easy jet را انتخاب میکنند هنگام بازگشت به آسمانها.

با نگاهی به پیش رو Lundgren اظهار داشت درخواست ها در سال ۲۰۲۱ بازخواهند گشت. وی نتیجه گرفت : ما میدانیم مشتریانمان میخواهند با ما پرواز کنند باتوجه به افزیش ۹۰۰۰ درصدی فروش با برداشتن قرنطینه جزایر قناری در ماه اکتبر. ما سریعا ۱۸۰۰۰صندلی در طی ۲۴ ساعت برای مهار درخواستها اضافه کردیم. و هفته گذشته خبر خوبی مبنی بر عرضه واکسن ایمن شنیدیم. مایلم از همه در easy jet برای خدماتشان که موجب شد در موقعیت خوبی قرار داشته باشیم و با قدرت به شرایط قبل بازگردیم تشکر کنم.

نظرات کاربران :

دیدگاه شما

آخرین اخبار